O nas

Jesteśmy otwartymi, zaangażowanymi profesjonalistami z solidną wiedzą fachową, którzy chcą ulepszyć przestrzeń w której przebywają ludzie.
Od ponad 25 lat zbieramy nasze doświadczenia w branży budowlanej i ciągle jesteśmy w progresie. Wynikiem tych działań jest nasza technologia „Keramikplatte“, którą z dumą Państwu przedstawiamy. Prace nad samą technologią trwały ponad 5 lat.

Technologia Keramikplatte łączy najlepsze cechy technologii modułowych oraz technologii ceramicznych i została skomponowana na bazie najlepszych materiałów dostępnych w budownictwie. Zasadniczym materiałem z którego składa się ściana konstrukcyjna jest wypalona glina. Wypalone granulaty gliny (keramzyt) posiadają doskonałe właściwości izolacyjne: termiczne i akustyczne, a także stwarzają korzystny mikroklimat w budynku, zbliżony do tego jaki panuje w domach tradycyjnych wykonanych z cegły ceramicznej.

Materiały zastosowane w technologii sprawiają, iż przegroda zewnętrzna posiada parametry przegrody dyfuzyjnie otwartej przy jednoczesnej możliwości takiego doboru materiałów w układzie warstw, by spełnione były parametry projektowania i realizacji dla budynków wysoce energooszczędnych czy pasywnych.

Ściana zewnętrzna w technologii składa się z keramzytu (ok. 70%), z płyt cementowych oraz gipsowo–włóknowych twardych (ok. 15%) używanych w budownictwie na całym świecie w wymagających i prestiżowych realizacjach oraz ze specjalnie opracowanego pod względem trwałości drewna konstrukcyjnego (ok. 15%).

Wszystkie materiały skomponowane zostały bez udziału szkodliwych środków chemicznych.

Technologia Keramikplatte jest pierwszą i jedyną jak dotąd na świecie technologią konstrukcji ściany, gdzie wykorzystuje się jako rdzeń ściany niespoinowany, zagęszczony keramzyt (!).

Technologia przeznaczona jest do projektowania i sprawnego budowania energooszczędnych i pasywnych budynków jednorodzinnych: wolno-stojących, bliźniaczych, szeregowych, atrialnych oraz osiedli.

Stan Surowy Otwarty (SSO) budynku (wraz z więźbą dachową) o powierzchni podłóg do 250 m2 wykonywany jest na placu budowy w czasie 1 dnia roboczego, co decyduje o znacznych oszczędnościach finansowych w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem fachowców, oraz znacznie ogranicza możliwość wystąpienia niesprzyjających zdarzeń losowych w czasie (niemożliwych do oszacowania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji budowlanej). Zbudowanie domu o przyjętej powierzchni w zakresie umożliwiającym zamieszkanie, możliwe jest w przeciągu 6-10 tygodni lub szybciej w zależności od stopnia prefabrykacji budynku.

Jako ciekawostkę należy podać, iż na dziś dzień wszystkie inne spotykane technologie ściany konstrukcyjnej produkowane z zastosowaniem keramzytu w ścianie, zbudowane są na bazie keramzytobetonu, a nie jak to często błędnie jest podawane czystego keramzytu. Przy czym trzeba zaznaczyć, iż cechy fizyczne keramzyto-betonu są inne niż cechy fizyczne keramzytu.

Rozwiązanie posiada zastrzeżenie patentowe.

Zapraszamy do współpracy inwestorów, architektów, deweloperów oraz firmy budowlane. Technologia gwarantuje znaczną przewagę konkurencyjną w obszarach budownictwa energooszczędnego i prefabrykowanego, a także właściwości z zakresu fizyki budowli przejawiające się wysokim szeroko pojmowanym komfortem użytkowym występującym w powstałym budynku.

Nawiążemy współpracę z firmami specjalizującymi się w budowie domów – zapraszamy do kontaktu.