Panel – ściana konstrukcyjna ceramiczna Keramikplatte

Rodzaj materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy domu lub budynku jest jednym z głównych elementów którym interesują się Inwestorzy.
Za najwartościowszy materiał uznawana jest powszechnie ceramika. Zdaniem respondentów jest ona najzdrowsza i najodporniejsza na wilgoć. Ma również pozytywny wpływ na wartość budynku. Ściana z ceramiki to bez wątpienia jedna z najsolidniejszych technologii w której można wybudować dom. Nie ma innego materiału, który miałby za sobą tak długą tradycję, tak wiele lat testów i doświadczeń.

Zalety ceramiki są niepodważalne, a o ich trwałości świadczą budowle historyczne. Z ceramiki można wznosić wszelkie rodzaje ścian. Najbardziej istotne z punktu widzenia parametrów użytkowych domu są ściany zewnętrzne. Stanowią one element konstrukcyjny całego domu, a zatem muszą być  wytrzymałe oraz izolują dom przed zimnem czy hałasem – muszą mieć więc odpowiednie parametry termoizolacyjne i akustyczne.

Do grupy materiałów budowlanych ceramicznych należy również Keramzyt.
Keramzyt to granulat wypalany z gliny ilastej w temperaturze ok. 1150° C. Do produkcji używa się glin pęczniejących. Po wstępnym rozdrobnieniu i uplastycznieniu materiał kieruje się do pieców obrotowych. W procesie wypalania uzyskuje się materiał w kształcie okrągłych lub owalnych brył o zróżnicowanych frakcjach. Glina podczas spiekania znacznie powiększa swoją objętość

Każda z porowatych wewnątrz „kulek” pokryta jest twardą osłoną ceramiczną. Materiał po sortowaniu dostępny jest w kilku frakcjach. Otrzymany granulat należy do materiałów niepalnych, obojętnych chemicznie, odpornych na wodę, działanie pleśni, grzybów i gryzoni. Posiada dobre parametry izolacji cieplnej. Używany jest do produkcji lekkich betonów, zapraw ciepłochronnych, wyrobu pustaków ściennych i stropowych oraz innych elementów wielko- i drobnowymiarowych. Keramzyt ma również zastosowanie w elementach poziomych oraz pionowych jako materiał możliwy do wykonania zagęszczenia bez użycia żadnych dodatkowych spoiw – mogących niestety mieć wpływ na pogarszanie właściwości fizycznych samego keramzytu. Keramzyt wykorzystywany jest również jako materiał izolacyjny.

Konstrukcja ściany, tj. panel – ściana konstrukcyjna Keramikplatte – decyduje o sprawnej realizacji budynku na placu budowy i pozwala na zamknięcie inwestycji budowy średniej wielkości domu w zakresie „pod klucz” w czasie do 2 miesięcy lub szybciej, w zależności od stopnia i zaawansowania prefabrykacji budynku(!).

Konstrukcja ściany Keramikplatte składa się w 70 % z keramzytu, 15% drewna konstrukcyjnego i 15% płyt włóknowo-cementowych oraz włóknowo-gipsowych.

Ściana dwuwarstwowa.

Ściany zewnętrzne Keramikplatte – to rozwiązanie składające się z warstwy konstrukcyjnej zewnętrznej oraz systemu docieplenia.

Grubość warstwy docieplenia w zdecydowanej mierze odpowiedzialna jest za parametry termiczne całej przegrody. To bardzo powszechne rozwiązanie stosowane zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak i wielomieszkaniowym.

Warstwa nośna ściany o grubości od 15-30 cm grubości cechuje się wysoką wytrzymałością, izolacyjnością akustyczną oraz doskonale przenosi obciążenia. Ma również bardzo dobre właściwości akumulacyjne i stateczność cieplną, czyli łatwo gromadzi i systematycznie oraz powoli uwalnia zgromadzone ciepło. Ta zaleta ma szczególne znaczenie jeśli warstwa izolacji zostanie wykonana z paro-przepuszczalnego materiału, np. wełny mineralnej lub wełny skalnej lub wełny drzewnej. Podobnie z właściwością określaną mianem „oddychania ścian”. Warstwa docieplenia ma zazwyczaj grubość od 15 do 30 cm. Jest mocowana do ściany od zewnątrz za pomocą klejów i specjalnych kotew.

Cały opisywany system pozwala na projektowanie domów o wysokim szeroko pojmowanym komforcie posiadających parametry domów wysoce energooszczędnych oraz domów pasywnych (!)

Ściana trójwarstwowa.

Ściana zewnętrzna trójwarstwowa składa się z wewnętrznej warstwy konstrukcyjnej oraz zewnętrznej warstwy osłonowej ( np. z cegieł najczęściej elewacyjnych, elementów marmuru, piaskowca, szkła, blachy … ) oraz z umieszczonej pomiędzy nimi warstwy izolacji termicznej (wełna mineralna lub wełna drzewna lub wełna skalna). Podobnie jak w ścianie dwuwarstwowej każda z warstw odpowiada za inne parametry ściany. Ten rodzaj konstrukcji od kilkudziesięciu lat należy w wielu krajach Europy do kluczowych rozwiązań ścian zewnętrznych.

Szczególnym rozwiązaniem ściany trójwarstwowej jest ściana szczelinowa tj. z wentylacyjną szczeliną powietrzną.
Wewnętrzna warstwa konstrukcyjna ma grubość 15 – 30 cm i odpowiada za takie parametry ściany jak wysoka wytrzymałość ściany, odpowiednia izolacyjność akustyczna czy przenoszenie obciążeń. Panel ceramiczny doskonale też akumuluje ciepło i oddaje je w momentach nagłego wyziębienia. Środkowa warstwa to izolacja termiczna. Przeważnie wykonuje się ją z wełny mineralnej lub wełny drzewnej lub wełny skalnej i to odmiany tych właśnie materiałów są zalecane.

Wełna mineralna, wełna skalna czy wełna drzewna – ich główna zaletą w tym zastosowaniu jest wysoka izolacyjność cieplna oraz zdolność dyfuzji pary wodnej – nie hamuje bowiem przepływu pary z ogrzewanych ścian poza dom. Dobór konkretnych parametrów należy już do projektanta. Grubość warstwy termoizolacyjnej należy tak dobrać aby współczynnik U ściany nie przekroczył wartości 0,16 W/(m2K). Zazwyczaj jest to 15 -20 cm i więcej w przypadku projektowania ścian budynków wysoce energooszczędnych czy pasywnych . Warstwa izolacji odpowiada również za parametry akustyczne gotowej ściany. Zwiększając grubość oraz polepszając parametry dobieranych wełen polepszamy parametry odpowiadające za szeroko pojmowany komfort w budynkach. Bezpośrednio na wełnach stosowanych na fasadach budynków zalecane jest stosowanie tynków czy innych wykończeń posiadających parametry materiałów i systemów gwarantujących również określoną przez projektantów paro-przepuszczalność wszystkich warstw.

Cały opisywany system pozwala na projektowanie i realizowanie domów o wyjątkowo wysokim, szeroko pojmowanym komforcie i równocześnie posiadających parametry domów wysoce energooszczędnych oraz domów pasywnych (!).

Warstwę zewnętrzną, elewacyjną przy ścianie trójwarstwowej wykonuje się zazwyczaj z cegieł elewacyjnych lub innych okładzin posiadających odpowiednie parametry i aprobaty techniczne ( np. klinkier, marmur, granit, piaskowiec … ) do bezpośredniego stosowania na elewacji.
Ściana trójwarstwowa choć jest najdroższym rozwiązaniem i wymaga profesjonalnego wykonawstwa warstwy elewacyjnej jest z pewnością wyborem, który daje możliwość stosowania wyjątkowo oryginalnej estetyki.

Konstrukcja stropu. Konstrukcja dachu. Ściany.

Wiązary dachowe oraz konstrukcje stropów projektuje się indywidualnie z wykorzystaniem drewna konstrukcyjnego spełniającego wymagania do projektowania konstrukcji. Przy czym, w przypadku konstrukcji belek stropowych po ich wygłuszeniu, możliwe jest ich dociążenie warstwami wylewek systemowych dla zapewnienia parametrów użytkowych i parametrów akustycznych na najwyższym poziomie.

Technologia oferuje wybór produktów na ściany wewnętrzne. Ściany nośne, czy ich specjalny rodzaj – ściany akustyczne, pełnią funkcje konstrukcyjne. Ściany działowe natomiast dzielą przestrzeń na mniejsze pomieszczenia.

Wszystkie omawiane zagadnienia dla każdego projektu omawiane są indywidualnie w wykonawczym projekcie konstrukcyjnym i warsztatowo-montażowym, wykonywanym przez zespół doświadczonych inżynierów projektantów i konstruktorów posiadających uprawnienia do projektowania.

Stan surowy domu w 1 dzień!

Dzięki naszej ścianie posiadającej parametry ściany ceramicznej – stan surowy otwarty (SSO) budynku (wraz z więźbą dachową) o powierzchni podłóg do 250 m2 wykonywany jest na placu budowy w czasie 1 dnia roboczego – co decyduje o znacznych oszczędnościach finansowych w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem fachowców, oraz znacznie ogranicza możliwość wystąpienia niesprzyjających zdarzeń losowych w czasie.

Realizujemy wszystkie projekty domów dostępne na rynku.
Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych mających w planach budowę domu.
Zapraszamy do współpracy firmy budowlane.